Jakość handlowa piwa

W III kw. 2019 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa. Objęto nią 51 podmiotów.

Jakość handlowa piwa
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 25 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 98 partiach, z czego 11 zakwestionowano (11,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu etylowego.
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 101 partii, z czego w 35 stwierdzono nieprawidłowości (34,7%). Dotyczyły one m.in.:
 • wskazania niepełnej nazwy („piwo niepasteryzowane”), która nie zawierała opisu dotyczącego barwy (ciemne) i składników (z kawą, płatkami owsianymi);
 • deklaracji, że produkt jest piwem pszenicznym, podczas gdy w przewadze stosowano słód jęczmienny;
 • użycie w angielskiej nazwie piwa określenia „milk”, podczas gdy do produkcji nie użyto mleka, lecz laktozę w proszku;
 • braku w wykazie składników wszystkich składników użytych w procesie produkcji (np. skórki z cytryny i grejpfrutów);
 • podania w wykazie składników nazwy słodu bez odniesienia do nazwy składnika powodującego alergię lub reakcję nietolerancji oraz braku wyróżnienia alergenów;
 • zamieszczenia określenia „Browar …” (z podaniem nazwy miejscowości), podczas gdy produkcja piwa nie odbywała się w tej miejscowości;
 • umieszczenia grafiki przedstawiającej beczki (sugerującej szczególną metodę wytwarzania), podczas gdy w procesie produkcji nie stosowano beczek;
 • błędnego podawania informacji dotyczących rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu, warunków przechowywania i daty minimalnej trwałości;
 • zastosowania czcionki o zbyt małym rozmiarze.
Sankcje

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS:
 • wydali m.in.: 12 decyzji nakazujących poddanie produktów zabiegom prawidłowego oznakowania, 4 decyzje nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 7,1 tys. zł oraz 1 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego;
 • nałożyli 18 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 3,2 tys. zł.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!