Jakość handlowa przetworów mięsnych

W II kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów mięsnych (głównie kiełbas), którą objęto 128 producentów.

Jakość handlowa przetworów mięsnych
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 224 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 198 partiach, z czego 49 zakwestionowano (24,7%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. niedeklarowanych składników (surowca mięsnego, fosforanów, skrobi) i niewłaściwych danych w tabeli wartości odżywczej.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 328 partii, z czego w 70 stwierdzono nieprawidłowości (21,3%). Dotyczyły one m.in.:
  • Podawania w nazwie określeń typu „wiejska” czy „od chłopa” przy stosowaniu aromatów i  przetworzonych surowców.
  • Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców (w tym alergenów) lub wskazania składników, których nie wykorzystano w procesie produkcyjnym.
  • Braku lub podania niewłaściwej informacji dotyczącej procentowej zawartości składników i wartości odżywczej.
  • Braku informacji o warunkach i czasie przechowywania po otwarciu opakowania.
  • Nieczytelnego oznakowania (zbyt mały rozmiar czcionki).
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!