Jakość handlowa wina

W II kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wina z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, którą objęto 32 podmioty.

Jakość handlowa wina
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 3 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 23 partiach. Z uwagi na zaniżoną zawartość alkoholu zakwestionowano 1 partię (4,3%).

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 50 partii, z czego w 27 stwierdzono nieprawidłowości (54,0%). Dotyczyły one m.in.:
  • Braku wskazania miejsca wytworzenia, kategorii produktu i warunków przechowywania.
  • Braku informacji o podmiocie butelkującym lub podania ich w nieprawidłowy sposób.
  • Stosowania określeń odnoszących się do obszarów geograficznych niedozwolonych dla win bez ChNP lub ChOG.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!