Komunikat IJHARS na temat kontroli produktów regionalnych i tradycyjnych

W 2010 roku wojewódzcy inspektorzy JHARS zrealizowali wszystkie Wnioski o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją złożone przez producentów.

Komunikat IJHARS na temat kontroli produktów regionalnych i tradycyjnych


W konsekwencji, wojewódzcy inspektorzy JHARS przeprowadzili kontrole u producentów 10 produktów rolnych i środków spożywczych zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS) i wydali łącznie 163 świadectwa jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji ze specyfikacją producentom:


-rogala świętomarcińskiego (ChOG) – 108 świadectw jakości,

-oscypka (ChNP) – 23 świadectwa jakości,

-redykołki (ChNP) – 8 świadectw jakości,

-bryndzy podhalańskiej (ChNP) – 7 świadectw jakości,

-wielkopolskiego sera smażonego (ChOG) – 5 świadectw jakości,

-obwarzanka krakowskiego (ChOG) – 4 świadectwa jakości,

-kiełbasy lisieckiej (ChOG) – 3 świadectwa jakości,

-andrutów kaliskich (ChOG) – 2 świadectwa jakości,

-miodu wrzosowego z Borów Dolnośląskich (ChOG) – 2 świadectwa jakości,

-pierekaczewnika (GTS) – 1 świadectwo jakości.


Trzy spośród ww. produktów, tj. redykołka, obwarzanek krakowski i kiełbasa lisiecka, skontrolowane zostały po raz pierwszy.


Ponadto, w 2010 roku upoważnione jednostki certyfikujące skontrolowały po raz pierwszy i wydały 56 certyfikatów zgodności producentom:


-wiśni nadwiślanki – 28 certyfikatów zgodności,

-truskawki kaszubskiej – 19 certyfikatów zgodności,

-miodu kurpiowskiego – 9 certyfikatów zgodności.


W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2010 roku wydano łącznie 219 świadectw jakości i certyfikatów zgodności (o 76 więcej niż w 2009 roku). Świadectwo jakości i certyfikat zgodności są dokumentami potwierdzającymi zgodność procesu produkcji danego produktu ze specyfikacją. Dokumenty te wydawane są odpowiednio przez wojewódzkiego inspektora JHARS lub upoważnioną jednostkę certyfikującą i stanowią dowody na to, że produkt był kontrolowany i spełnia wymagania specyfikacji.


Uprawniają one producentów do używania:

- nazwy zarejestrowanej jako ChNP/ChOG,

- sformułowań: chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS),

- symboli ChNP, ChOG lub GTS.


Polska przesłała do Komisji Europejskiej łącznie 36 wniosków o rejestrację nazw jako ChNP, ChOG lub GTS, z czego 23 nazwy zostały zarejestrowane (wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku):


-1 nazwa w 2007 roku,

-7 nazw w 2008 roku,

-7 nazw w 2009 roku,

-8 nazw w 2010 roku.


Wykaz nazw zarejestrowanych jako ChNP, ChOG lub GTS: http://www.ijhar-s.gov.pl/produkty-regionalne-i-tradycyjne.html


 Świadectwo jakości i certyfikat zgodności to dokumenty wydawane po kontroli zgodności procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub będącego gwarantowana tradycyjną specjalnością (GTS). Świadectwo jakości wydawane jest przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zaś certyfikat zgodności przez prywatną jednostkę certyfikującą upoważnioną przez Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi oraz akredytowaną na zgodność z normą PN-EN 45011. Dokumenty te uprawniają producentów do wprowadzania do obroty produktów oznakowanych zarejestrowaną nazwą oraz symbolem ChOG, ChNP i GTS.


Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!