Kontrole produktów posiadających ChNP, ChOG i GTS w 2010 roku

W 2010 roku wojewódzcy inspektorzy JHARS zrealizowali wszystkie Wnioski o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją złożone przez producentów.

Kontrole produktów posiadających ChNP, ChOG i GTS w 2010 roku

W konsekwencji, wojewódzcy inspektorzy JHARS przeprowadzili kontrole u producentów 10 produktów rolnych i środków spożywczych zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS) i wydali łącznie 163 świadectwa jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji ze specyfikacją producentom:
 • rogala świętomarcińskiego (ChOG) – 108 świadectw jakości,
 • oscypka (ChNP) – 23 świadectwa jakości,
 • redykołki (ChNP) – 8 świadectw jakości,
 • bryndzy podhalańskiej (ChNP) – 7 świadectw jakości,
 • wielkopolskiego sera smażonego (ChOG) – 5 świadectw jakości,
 • obwarzanka krakowskiego (ChOG) – 4 świadectwa jakości
 • kiełbasy lisieckiej (ChOG) – 3 świadectwa jakości,
 • andrutów kaliskich (ChOG) – 2 świadectwa jakości,
 • miodu wrzosowego z Borów Dolnośląskich (ChOG) – 2 świadectwa jakości,
 • pierekaczewnika (GTS) – 1 świadectwo jakości.

Trzy spośród ww. produktów, tj. redykołka, obwarzanek krakowski i kiełbasa lisiecka, skontrolowane zostały po raz pierwszy.


Ponadto, w 2010 roku upoważnione jednostki certyfikujące skontrolowały po raz pierwszy i wydały 56 certyfikatów zgodności producentom:

 • wiśni nadwiślanki – 28 certyfikatów zgodności,
 • truskawki kaszubskiej – 19 certyfikatów zgodności,
 • miodu kurpiowskiego – 9 certyfikatów zgodności.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2010 roku wydano łącznie 219 świadectw jakości i certyfikatów zgodności (o 76 więcej niż w 2009 roku). Świadectwo jakości i certyfikat zgodności są dokumentami potwierdzającymi zgodność procesu produkcji danego produktu ze specyfikacją. Dokumenty te wydawane są odpowiednio przez wojewódzkiego inspektora JHARS lub upoważnioną jednostkę certyfikującą i stanowią dowody na to, że produkt był kontrolowany i spełnia wymagania specyfikacji. Uprawniają one producentów do używania:

 • nazwy zarejestrowanej jako ChNP/ChOG,
 • sformułowań: chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS),
 • symboli ChNP, ChOG lub GTS.

Polska przesłała do Komisji Europejskiej łącznie 36 wniosków o rejestrację nazw jako ChNP, ChOG lub GTS, z czego 23 nazwy zostały zarejestrowane (wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku):

 • 1 nazwa w 2007 roku,
 • 7 nazw w 2008 roku,
 • 7 nazw w 2009 roku,
 • 8 nazw w 2010 roku.

Wykaz nazw zarejestrowanych jako ChNP, ChOG lub GTS: http://www.ijhar-s.gov.pl/produkty-regionalne-i-tradycyjne.html

 

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!