Nadzór nad rynkiem wina w 2022 r.

W ramach nadzoru nad rynkiem wina Inspekcja JHARS przeprowadza kontrole w podmiotach produkujących wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terenie Polski.

Nadzór nad rynkiem wina w 2022 r.
W ewidencji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2022 r. zarejestrowanych było 425 podmiotów wyrabiających wino przeznaczone do obrotu handlowego.

W trakcie kontroli Inspekcja JHARS sprawdziła m.in.: wymagania formalno-prawne, prawidłowość prowadzenia rejestrów przychodu i rozchodu produktów winiarskich, opracowanie i wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wina, prawidłowość przeprowadzenia procesów enologicznych oraz prawidłowość procesu usunięcia produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina. 

Zweryfikowano parametry fizykochemiczne (13 partii) i oznakowanie wina (14 partii). Z uwagi na zawyżoną zawartość alkoholu zakwestionowano 3 partie.

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono również brak zgłoszenia w odpowiednim terminie wycofania produktów ubocznych i procesu wzbogacania oraz niezgodność informacji zawartych w rejestrze przychodów i rozchodów z rzeczywistością. Osoby odpowiedzialne ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych.


Tagi:
źródło: