Warunki chowu i tuczu gęsi oraz jakość handlowa gęsiny w 2021 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała warunki chowu i tuczu gęsi oraz jakość handlową mięsa gęsiego.

Warunki chowu i tuczu gęsi oraz jakość handlowa gęsiny w 2021 r.
Warunki produkcji sprawdzono na 42 fermach (o łącznej liczbie gęsi 276,9 tys. szt.) w zakresie zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz Regulaminem „Młodej polskiej gęsi owsianej”. 

W 6 zakładach uboju zweryfikowano cechy organoleptyczne i znakowanie 28 partii mięsa gęsiego. 

W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Tagi:
źródło: