Warunki chowu i tuczu gęsi oraz jakość handlowa gęsiny w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała warunki chowu i tuczu gęsi oraz jakość handlową mięsa gęsiego.

Warunki chowu i tuczu gęsi oraz jakość handlowa gęsiny w 2022 r.
Warunki produkcji sprawdzono na 50 fermach (o łącznej liczbie gęsi 266,9 tys. szt.) w zakresie zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz Regulaminem „Młodej polskiej gęsi owsianej”. 

W 6 zakładach uboju zweryfikowano cechy organoleptyczne i znakowanie 30 partii mięsa gęsiego. 
W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Tagi:
źródło: