Wytyczne dotyczące znakowania alergenami

Opublikowano zawiadomienie dotyczące podawania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).

Wytyczne dotyczące znakowania alergenami
Szczególną uwagę należy zwrócić na część dotyczącą zwolnienia z podawania informacji o alergenach w następujących przypadkach:
  • Żywność opatrzona nazwą jednoznacznie odnoszącą się do alergenu i zwolniona z wymogu dotyczącego wykazu składników (np. „ser”, „śmietana”) – nie trzeba podawać danego alergenu (np. mleka) na etykiecie.
  • Żywność opatrzona nazwą jednoznacznie odnoszącą się do alergenu, w oznakowaniu której podano wykaz składników (fakultatywny lub obowiązkowy) – alergen należy podkreślić w składzie.


Tagi:
źródło: