ASF: Zalecenia GIW ws. badania laboratoryjnego świń w strefie buforowej

W nawiązaniu do przesłanych w dniu 1.04.2014 r. „Ujednoliconych wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz. 420)", Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że wskazany w 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia wymóg przeprowadzenia badania laboratoryjnego w okresie 15 dni przed przemieszczeniem należy rozumieć w ten sposób, że badanie to może nastąpić np. na 3 dni przed planowanym. przemieszczeniem, a nie co najmniej na 15 dni.

ASF: Zalecenia GIW ws. badania laboratoryjnego świń w strefie buforowej
W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii poleca, aby powiatowi lekarze weterynarii po otrzymaniu od posiadacza świń zgłoszenia o zamiarze ich wywozu z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar, niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia, czy spełnione są wymagania wskazane w §4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia (np. wymóg przebywania w gospodarstwie pochodzenia przez 30 dni przed wysyłką). W przypadku stwierdzenia, że świnie, które mają zostać przemieszczone spełnią ww. wymagania, powiatowi lekarze weterynarii powinni niezwłocznie przystąpić do pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z załącznikiem 1 do wytycznych. Po otrzymaniu ujemnych wyników badań laboratoryjnych oraz spełnieniu pozostałych wymogów z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (badanie kliniczne z wynikiem zadowalającym), powiatowi lekarze weterynarii powinni wystawić świadectwo zdrowia dla tych świń.

Trzeba przy tym pamiętać, że przeprowadzenie badania klinicznego i wystawienie świadectwa zdrowia powinno nastąpić nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.

Analogicznie należy rozumieć termin 15 dni wskazany w § 7 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Taka procedura pozwoli na możliwość wysyłki świń poza obszar objęty ograniczeniami do dalszego chowu i hodowli poza obszarem, jak również na ubój tych świń poza ww. obszarem w celu umieszczania mięsa na rynku wspólnotowym z owalnym znakiem zdrowotności.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!