Działania związane ze zwalczaniem ASF w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o działaniach związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.

Działania związane ze zwalczaniem ASF w Polsce

Afrykański pomoru świń w Polsce

Wszystkie ogniska i przypadki ASF w Polsce stwierdzono w ramach monitoringu w kierunku ASF (badania laboratoryjne próbek pobranych od świń i dzików), który jest prowadzony na terytorium Polski od 2011 r.

Podejmowana jest stale współpraca ze wszystkimi instytucjami i służbami biorącymi udział w działaniach mających na celu przeciwdziałanie - w możliwie szerokim zakresie - ewentualnemu rozprzestrzenianiu ASF.


Prowadzona jest również kampania informacyjna mająca na celu uświadomienie skali zagrożenia ASF oraz zasad postępowania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu ASF, m.in. w zakresie bioasekuracji gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

W każdym z 3 ognisk wprowadzono przewidziane prawem działania administracyjne mające na celu jak najszybszą i skuteczną likwidację choroby z gospodarstwa. Wszyscy hodowcy, w gospodarstwach których stwierdzono ASF otrzymali należne im odszkodowania.

Prowadzone są prace nad wprowadzeniem programu bioasekuracji, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony w gospodarstwach, które położone są w obszarze objętym ograniczeniami wyznaczonym w marcu 2014 r. w związku ze stwierdzeniem pierwszych przypadków ASF w Polsce.

Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, że z uwagi na fakt, iż afrykański pomór świń jest chorobą, dla której nie istnieją metody leczenia ani profilaktyki w postaci szczepień, jedynymi dostępnymi metodami likwidacji są z jednej strony działania administracyjne (likwidacja ognisk ASF) oraz przede wszystkim niedopuszczenie do przeniesienia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym, kluczową rolę w niepoduszczeniu do rozprzestrzenia ASF odgrywa wdrożenie w gospodarstwach utrzymujących świnie zasad bioasekuracji minimalizujących ryzyko zawleczenia wirusa.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców świń, producentów, rolników i wszystkich obywateli o przestrzeganie ustanowionych przepisami prawa zasad w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania ASF na wolne od tej choroby części Polski.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: