Dziewięćdziesiąty siódmy i ósmy przypadek ASF u dzików w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu wystąpienia dziewięćdziesiątego siódmego i dziewięćdziesiątego ósmego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Dziewięćdziesiąty siódmy i ósmy przypadek ASF u dzików w Polsce

ASF w Polsce
 

Dziewięćdziesiąty siódmy przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Bernacki Most (gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 17 km od granicy polsko - białoruskiej.
 

Od odstrzelonego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 29 czerwca 2016 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 

Dziewięćdziesiąty ósmy przypadek stanowią zwłoki padłego dzika znalezione w pobliżu miejscowości Podcerkwy (gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 3 km od granicy polsko - białoruskiej.
 

Od padłego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 czerwca 2016 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.Tagi:
źródło: