Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego obrotu mączkami mięsno-kostnymi

Całkowity zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich wprowadzono w Polsce dnia 1 listopada 2003 r - czytamy w oficjalnym komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego obrotu mączkami mięsno-kostnymi.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego obrotu mączkami mięsno-kostnymi
W 2004 roku wdrożono w Polsce Plan Urzędowej Kontroli Pasz oraz Urzędowy Monitoring Pasz. W ramach prowadzonego monitoringu pobieranych jest od 5 do 8 tys. próbek pasz corocznie do badań w kierunku obecności niedozwolonych białek zwierzęcych.
 
Przy ściganiu przestępstw w zakresie łamania zakazu Inspekcja Weterynaryjna od lat współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuraturą Generalną, Służbą Celną i Komendą Głównej Policji. Ostatnie spotkanie tych Instytucji odbyło się w dniu 20 sierpnia 2012 roku w Głównym Inspektoracie Weterynarii z inicjatywy Głównego Lekarza Weterynarii. Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w kraju w odniesieniu do prób nielegalnej dystrybucji i stosowania mączek mięsno-kostnych oraz odpowiednie dostosowanie działań operacyjnych mających na celu wykrywanie dystrybutorów w ramach współpracy pomiędzy w/w Instytucjami.
 
Obecnym na spotkaniu przekazano do analizy pełną dokumentację przypadków wykrycia nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich w roku 2012. Przedstawiciel Prokuratury Generalnej zobowiązał się do przeprowadzenia narady z Prokuratorami Apelacyjnymi w celu rewizji umorzonych spraw nielegalnego stosowania/dystrybucji mączek mięsnokostnych.
 
Ponadto w dniu 30 sierpnia 2012 roku przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii spotkali się z Kierownictwem Wydziału Kryminalnego ds. Przestępstw Gospodarczych w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Na spotkaniu omówiono kolejne działania, jakie zostaną podjęte w celu eliminacji nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. W ramach współpracy Wojewódzcy Lekarze Weterynarii przeszkolili również 960 pracowników Policji, Prokuratur i Inspekcji Transportu Drogowego.
 
Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno-kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi. Działanie te, to: ściganie nielegalnej działalności wraz z przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno-kostnych, postępowanie prokuratorskie i złożenie aktu oskarżenia do Sądu. Nałożenie przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet do 1 160 000 złotych. Ponadto nakazanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zniszczenia paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno-kostnych na koszt właściciela i zablokowanie stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu i łańcucha żywieniowego ludzi. W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane mięso i produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela.
 
W chwili obecnej zablokowanych jest 57 stad zwierząt żywionych mączkami mięsno-kostnymi. Przypadek nielegalnego wytwarzania mączki mięsno-kostnej w biokompostowni w Olszówce w woj. kujawsko-pomorskim ma charakter incydentalny. Zakład został zamknięty w dniu 25 maja 2013 roku. W chwili obecnej trwają intensywne dochodzenia prowadzone przez Policję celem ustalenia kanałów dystrybucyjnych oraz częstotliwości i wielkości produkcji.
 
W ostatnim okresie zlikwidowano stado bydła opasowego (19 sztuk o łącznej wadze ok. 9 500 kg) w woj. wielkopolskim. W woj. pomorskim zlikwidowano stado trzody chlewnej (3 500 sztuk), natomiast w woj. lubuskim zlikwidowano stado liczące 4 000 indyków.
 
Nadal trwa dystrybucja ulotki informacyjnej, przygotowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii, przedstawiającej konsekwencje prawne dla rolników, którzy zastosują w żywieniu zwierząt niedozwolone białka pochodzenia zwierzęcego.
 
Działania podjęte przez Głównego Lekarza Weterynarii we współpracy z Policją i Prokuraturą przyniosły pozytywne efekty. W I półroczu 2012 roku stwierdzono 42 przypadki nielegalnego stosowania maczek mięsno-kostnych, natomiast w I półroczu 2013 roku – 8 przypadków.
Główny Lekarz Weterynarii


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!