Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce atypowej formy BSE (typ L)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia BSE (forma atypowa - typ L) u krowy utrzymywanej w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce atypowej formy BSE (typ L)
Chorobę potwierdzono u krowy urodzonej w 2007 r., poddanej eutanazji z powodu urazów kończyn tylnych. Zwłoki ww. krowy zostały poddane utylizacji. Próbka do badania w kierunku BSE została pobrana w ramach rutynowych badań kontrolnych prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018-2020.

Pierwsze badanie w kierunku BSE przeprowadzono w ZHW w Poznaniu - Pracownia w Lesznie (dodatni wynik badania uzyskano w dniu 24 stycznia br.). Następnie przeprowadzono badanie potwierdzające w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (potwierdzający wynik badania uzyskano w dniu 30 stycznia br.).

 
W związku z wystąpieniem choroby, wdrożono środki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.
 
Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii o wystąpieniu formy atypowej BSE na terytorium Polski poinformował Komisję Europejską oraz Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).
 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z Art. 11.4.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż uważa się ją za „występującą spontanicznie we wszystkich populacjach bydła na bardzo niskim poziomie”.


Tagi:
źródło: