Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (02-08.04.1.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 2 - 8 kwietnia 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 104 kontrole w rzeźniach, 152 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 10 w chłodniach składowych, 92 w punktach skupu zwierząt, 58 u pośredników w handlu zwierzętami, 75 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 326 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 817 kontroli.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (02-08.04.1.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 2 - 8 kwietnia 2014 r. kontroli ujawniono 10 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt na użytek własny (7 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), skupu zwierząt (1 przypadek) i transportu zwierząt (1 przypadek). W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 2 - 8 kwietnia 2014 r. nałożono w drodze decyzji administracyjnej 6 kar pieniężnych na łączną sumę 3 800 zł (wydanie 7 kolejnych jest w toku), 4 sprawy przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii.
 
W związku z powyższym w okresie 2 - 8 kwietnia 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 11 kar pieniężnych na łączną sumę 8 000 zł, nałożenie 11 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 10 mandatów na łączną kwotę 2 550 zł;
  • 4 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii;
  • wygenerowano 2 powiadomienia w systemie RASFF dotyczące stwierdzenia bakterii Salmonella w mięsie drobiowym.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!