Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (05-11.03.1.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 5 - 11 marca 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 103 kontrole w rzeźniach, 157 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 13 w chłodniach składowych, 91 w punktach skupu zwierząt, 41 u pośredników w handlu zwierzętami, 120 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 325 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 850 kontroli.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (05-11.03.1.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 5 - 11 marca 2014 r. kontroli ujawniono 9 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (5 przypadków), uboju zwierząt (4 przypadki), w tym uboju na użytek własny (3 przypadki). W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 5 - 11 marca 2014 r. nałożono w drodze decyzji administracyjnej 3 kary pieniężne na łączną sumę 10 300 zł (wydanie 5 kolejnych jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku), zgłoszenie 2 spraw do urzędu skarbowego jest w toku.
 
W związku z powyższym w okresie 5 - 11 marca 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 10 kar pieniężnych na łączną sumę 27 200 zł, nałożenie 14 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 11 mandatów na łączną kwotę 3 800 zł;
  • wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 4 kolejnych jest w toku;
  • 4 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie 2 kolejnych jest w toku;
  • przekazanie 2 spraw do urzędu skarbowego jest w toku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!