Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (08-14.01.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 8 - 14 stycznia 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 61 kontroli w rzeźniach, 112 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 5 w chłodniach składowych, 91 w punktach skupu zwierząt, 55 u pośredników w handlu zwierzętami, 109 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 315 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 748 kontroli.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (08-14.01.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 8 – 14 stycznia 2014 r. kontroli ujawniono 7 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (2 przypadki), w tym uboju na użytek własny (1 przypadek), sprzedaży bezpośredniej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), transportu zwierząt (3 przypadki), transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek).

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności w okresie 8 – 14 stycznia 2014 r. nałożono 6 kar pieniężnych na kwotę 9 700 zł (nałożenie 2 kolejnych jest w toku), przekazano 4 sprawy do organów ścigania, 2 sprawy skierowano do urzędu skarbowego.
 
W związku z powyższym w okresie 8 - 14 stycznia 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 15 kar pieniężnych na łączną sumę 62 400 zł, nałożenie 5 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 3 mandaty na łączną kwotę 850 zł;
  • wydano 1 decyzję administracyjną o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru;
  • 4 sprawy przekazano do organów ścigania;
  • 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!