Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (08.07-04-08.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 8 lipca – 4 sierpnia 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 293 kontrole w rzeźniach, 557 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 27 w chłodniach składowych, 332 w punktach skupu zwierząt, 158 u pośredników w handlu zwierzętami, 252 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 907 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2526 kontroli.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (08.07-04-08.2014)

Program "Zero tolernacji"


Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 8 lipca – 4 sierpnia 2014 r. kontroli ujawniono 13 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju świń (4 przypadki), w tym na użytek własny (3 przypadki), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3 przypadki), skupu cieląt (1 przypadek), składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek) oraz transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (4 przypadki). W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 8 lipca – 4 sierpnia 2014 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 8 kar pieniężnych na łączną sumę 5 700 zł (nałożenie kolejnych 3 jest w toku), 6 spraw przekazano do organów ścigania, 4 sprawy przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii.
 
W związku z powyższym w okresie 8 lipca – 4 sierpnia 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 23 kary pieniężne na łączną sumę 42 300 zł, nałożenie 27 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 39 mandaty na łączną kwotę 8 500 zł;
  • 10 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • wydano 3 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 6 kolejnych jest w toku;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;
  • 5 spraw przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii.
Dodatkowo informuję, że pismem z dnia 4 sierpnia 2014r., kierowanym do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii, Główny Lekarz Weterynarii zakończył wprowadzony w kwietniu 2013r. program „Zero tolerancji”. W związku z powyższym, zrezygnowano z dodatkowo ustanowionych, specjalnych kontroli podmiotów w ramach ww. programu.
 
Jednocześnie Główny Inspektorat Weterynarii w dalszym ciągu będzie zbierał dane dotyczące kontroli kompleksowych i doraźnych prowadzonych przez organy terenowe Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorowanych podmiotach. Na podstawie przedmiotowych danych w dalszym ciągu, w odstępach 4-o tygodniowych, będą sporządzane komunikaty na stronę internetową Głównego Inspektoratu Weterynarii z działań podjętych przez organy terenowe Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całego kraju.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!