Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (10.06-07.07.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 10 czerwca – 7 lipca 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 385 kontroli w rzeźniach, 616 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 43 w chłodniach składowych, 329 w punktach skupu zwierząt, 230 u pośredników w handlu zwierzętami, 305 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 1147 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 3055 kontroli.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (10.06-07.07.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 10 czerwca – 7 lipca 2014 r. kontroli ujawniono 23 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (19 przypadków), w tym na użytek własny (18 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3 przypadki), rozbioru (1 przypadek), wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), transportu zwierząt (2 przypadki).

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 10 czerwca – 7 lipca 2014 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 3 400 zł (wydanie kolejnych 10 jest w toku), 4 sprawy przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie kolejnej jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 10 czerwca – 7 lipca 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 26 kar pieniężnych na łączną sumę 72 400 zł, nałożenie 30 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 52 mandaty na łączną kwotę 9 550 zł;
  • 7 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • wydano 9 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 10 kolejnych jest w toku;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie, a kolejnego zawieszono w czynnościach;
  • 3 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii;
  • 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego, przekazanie kolejnej jest w toku.
Kolejny raport zostanie przekazany w dniu 7 sierpnia 2014r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!