Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (12-18.02.1.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 12 - 18 lutego 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 86 kontroli w rzeźniach, 162 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 4 w chłodniach składowych, 82 w punktach skupu zwierząt, 44 u pośredników w handlu zwierzętami, 98 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 353 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 729 kontroli.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (12-18.02.1.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 12 - 18 lutego 2014 r. kontroli ujawniono 11 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (10 przypadków), w tym uboju na użytek własny (9 przypadków), rozbioru (1 przypadek), przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek) oraz sprzedaży zwierząt (1 przypadek). W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 12 - 18 lutego 2014 r. przekazano 1 sprawę do organów ścigania, nałożenie 10 kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej jest w toku, przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.
 
W związku z powyższym w okresie 12 - 18 lutego 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 4 kary pieniężne na łączną sumę 7 500 zł, nałożenie 12 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 500 zł;
  • wydano 1 decyzję administracyjną o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 2 kolejnych jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • 3 sprawy przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii;
  • 1 powiadomienie urzędu skarbowego jest w toku.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!