Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (19 - 25.02.1.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 19 - 25 lutego 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 106 kontroli w rzeźniach, 166 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 8 w chłodniach składowych, 85 w punktach skupu zwierząt, 44 u pośredników w handlu zwierzętami, 72 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 285 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 766 kontroli.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (19 - 25.02.1.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 19 - 25 lutego 2014 r. kontroli ujawniono 7 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt na użytek własny (2 przypadki), rozbioru (1 przypadek), przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2 przypadki) oraz transportu zwierząt (3 przypadki). W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 19 - 25 lutego 2014 r. przekazano 2 sprawy do organów ścigania, nałożono 6 kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej na łączną kwotę 8 800 zł (nałożenie kolejnej jest w toku), 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w okresie 19 - 25 lutego 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 10 kar pieniężnych na łączną sumę 20 300 zł, nałożenie 5 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 8 mandatów na łączną kwotę 1 700 zł;
  • wydano 3 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru;
  • 4 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii;
  • 2 sprawy zgłoszono do urzędu skarbowego.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!