Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (19-25.03.1.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 26 marca – 1 kwietnia 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 119 kontroli w rzeźniach, 198 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 6 w chłodniach składowych, 107 w punktach skupu zwierząt, 71 u pośredników w handlu zwierzętami, 97 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 321 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 919 kontroli.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (19-25.03.1.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 26 marca – 1 kwietnia 2014 r. kontroli ujawniono 10 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (5 przypadków), w tym uboju na użytek własny (4 przypadki), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2 przypadki), rozbioru (1 przypadek), wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), pośrednictwa w obrocie zwierzętami (1 przypadek).

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 26 marca – 1 kwietnia 2014 r. nałożono w drodze decyzji administracyjnej 4 kary pieniężne na łączną sumę 12 800 zł (wydanie 8 kolejnych jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku).

 
W związku z powyższym w okresie 26 marca – 1 kwietnia 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar pieniężnych na łączną sumę 27 800 zł, nałożenie 17 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 10 mandatów na łączną kwotę 2 000 zł;
  • wydanie 2 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru jest w toku;
  • 4 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • przekazano 1 sprawę do urzędu skarbowego;
  • 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!