Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (19-25.03.1.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 19 - 25 marca 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 112 kontroli w rzeźniach, 198 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 4 w chłodniach składowych, 106 w punktach skupu zwierząt, 60 u pośredników w handlu zwierzętami, 74 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 399 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 853 kontrole.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (19-25.03.1.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 19 - 25 marca 2014 r. kontroli ujawniono 11 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (8 przypadków), w tym uboju na użytek własny (7 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3 przypadki), rozbioru (1 przypadek), wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek). W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 19 - 25 marca 2014 r. nałożono w drodze decyzji administracyjnej 5 kar pieniężnych na łączną sumę 2 000 zł (wydanie 7 kolejnych jest w toku), 1 sprawę przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 sprawę zgłoszono do urzędu skarbowego.
 
W związku z powyższym w okresie 19 - 25 marca 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 38 000 zł, nałożenie 16 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 9 mandatów na łączną kwotę 2 000 zł;
  • wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru jest w toku, wydanie 3 kolejnych jest w toku;
  • 1 sprawę przekazano do organów ścigania, przekazanie 3 kolejnych jest w toku;
  • przekazano 1 sprawę do urzędu skarbowego, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii wszczęto postępowanie administracyjne celem uchylenia wyznaczenia.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!