Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (22-28.01.2014)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 22 - 28 stycznia 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 68 kontroli w rzeźniach, 131 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 4 w chłodniach składowych, 89 w punktach skupu zwierząt, 61 u pośredników w handlu zwierzętami, 58 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 293 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 704 kontrole.

Komunikat ws. działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (22-28.01.2014)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 22 - 28 stycznia 2014 r. kontroli ujawniono 13 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt na użytek własny (9 przypadków), składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2 przypadki), pośrednictwa w obrocie zwierzętami (1 przypadek) i rozbioru zwierząt (1 przypadek).

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 22 - 28 stycznia 2014 r. przekazano 1 sprawę do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), wszczęto 11 postępowań celem nałożenia kary pieniężnej, przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.
 
W związku z powyższym w okresie 22 - 28 stycznia 2014 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 5 kar pieniężnych na łączną sumę 15 000 zł, nałożenie 17 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 11 mandatów na łączną kwotę 2 170 zł;
  • wydanie 3 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru jest w toku;
  • 1 sprawę przekazano do organów ścigania, przekazanie 3 kolejnych jest w toku;
  • przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku;
  • wygenerowano 1 powiadomienie w systemie RASFF dotyczące stwierdzenia bakterii Salmonella w mięsie drobiowym pozyskanym od słowackich kur.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!