Kontrola pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt

Na przejściu granicznym w porcie morskim Elbląg możliwa jest kontrola pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt przywożonych z państw trzecich.

Kontrola pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt

Kontrola pasz

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1656), od dnia 12 grudnia 2014 r. na przejściu granicznym w porcie morskim Elbląg możliwa jest kontrola pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt przywożonych z państw trzecich. 

Organem Inspekcji Weterynaryjnej właściwym do prowadzenia kontroli urzędowych w w/w zakresie na przejściu granicznym w Elblągu jest Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku.Tagi:
źródło: