Program „Zero tolerancji” (10.03–06.04.2015)

W dniach 10 marca – 6 kwietnia 2015r. (z wyłączeniem dni świątecznych) terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 317 kontroli w rzeźniach, 584 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 36 w chłodniach składowych, 239 w punktach skupu zwierząt, 138 u pośredników w handlu zwierzętami, 391 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 900 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2605 kontroli.

Program „Zero tolerancji” (10.03–06.04.2015)

Program „Zero tolerancji”

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 10 marca – 6 kwietnia 2015r. kontroli ujawniono 16 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami oraz transportu  zwierząt.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 10 marca – 6 kwietnia 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 8 kar pieniężnych na łączną sumę 1 500 zł (nałożenie kolejnych 3 jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania, 2 sprawy przekazano do urzędów skarbowych.

W związku z powyższym w okresie 10 marca – 6 kwietnia 2015r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 21 kar pieniężnych na łączną sumę 104 500 zł, nałożenie 22 kolejnych jest w toku;

  • nałożono 40 mandatów na łączną kwotę 11 800 zł;

  • 6 spraw przekazano do organów ścigania;

  • wydano 6 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku;

  • 2 sprawy przekazano do urzędów skarbowych;

  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;

  • wygenerowano 1 powiadomienie w systemie RASFF dotyczące obecności bakterii Listeria monocytogenes w koreczkach śledziowych.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!