Program „Zero tolerancji” (10.05-6.06.2016)

W dniach 10 maja – 6 czerwca 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 304 kontrole w rzeźniach, 649 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 38 w chłodniach składowych, 280 w punktach skupu zwierząt, 192 u pośredników w handlu zwierzętami, 440 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 929 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2832 kontrole.

Program „Zero tolerancji” (10.05-6.06.2016)

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 10 maja – 6 czerwca 2016 r. kontroli ujawniono 22 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji, transportu i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 10 maja – 6 czerwca 2016 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 1 200 zł (nałożenie 11 kolejnych jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku), przekazanie 2 spraw do urzędu skarbowego jest w toku.

W związku z powyższym w okresie 10 maja – 6 czerwca 2016 r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 30 kar pieniężnych na łączną sumę 77 800 zł, nałożenie 20 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 52 mandaty na łączną kwotę 10 000 zł;
  • 3 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie 2 kolejnych jest w toku;
  • wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 7 kolejnych jest w toku;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;
  • przekazanie 2 spraw do urzędu skarbowego jest w toku.


Tagi:
źródło: