Program „Zero tolerancji” (12.04-9.05.2016)

W dniach 12 kwietnia – 9 maja 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 294 kontrole w rzeźniach, 565 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 30 w chłodniach składowych, 223 w punktach skupu zwierząt, 143 u pośredników w handlu zwierzętami, 350 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 952 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2557 kontroli.

Program „Zero tolerancji” (12.04-9.05.2016)

Program „Zero tolerancji”

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 12 kwietnia – 9 maja 2016r. kontroli ujawniono 15 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz pośrednictwa w obrocie i transportu zwierząt. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 12 kwietnia – 9 maja 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 5 900  zł, 7 spraw przekazano do organów ścigania, 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w okresie 12 kwietnia – 9 maja 2016r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 27 kar pieniężnych na łączną sumę 87 200 zł, nałożenie 11 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 51 mandatów na łączną kwotę 10 500 zł;
  • 9 spraw przekazano do organów ścigania;
  • wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 6 kolejnych jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano do właściwych terenowo powiatowych lekarzy weterynarii;
  • 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego.


Tagi:
źródło: