Program „Zero tolerancji” (1–28.09.2015)

W dniach 1 – 28 września 2015r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 280 kontroli w rzeźniach, 610 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 51 w chłodniach składowych, 279 w punktach skupu zwierząt, 142 u pośredników w handlu zwierzętami, 338 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 944 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2644 kontrole.

Program „Zero tolerancji” (1–28.09.2015)

Program „Zero tolerancji”

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 1 – 28 września 2015r. kontroli ujawniono 30 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji, składowania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami, skupu i sprzedaży zwierząt oraz ich transportu.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 1 – 28 września 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 4 kary pieniężne na łączną sumę 11 550 zł, (nałożenie 22 kolejnych jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku), 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie 2 kolejnych jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 1 – 28 września 2015r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 22 kary pieniężne na łączną sumę 61 450 zł, nałożenie 36 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 53 mandaty na łączną kwotę 15 600 zł;
  • 6 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 3 kolejnych jest w toku);
  • wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku;
  • 3 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii;
  • 2 sprawy zgłoszono do urzędu skarbowego, zgłoszenie 2 kolejnych jest w toku.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!