Program „Zero tolerancji” (15.12.2015-11.01.2016)

W dniach 15 grudnia 2015r. – 11 stycznia 2016 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 246 kontroli w rzeźniach, 432 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 31 w chłodniach składowych, 153 w punktach skupu zwierząt, 269 u pośredników w handlu zwierzętami, 344 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 701 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2176 kontroli.

Program „Zero tolerancji” (15.12.2015-11.01.2016)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 15 grudnia 2015 r. – 11 stycznia 2016r. kontroli ujawniono 9 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz sprzedaży ryb. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 15 grudnia 2015r. – 11 stycznia 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar pieniężnych na łączną sumę 1 700 zł, (nałożenie 2 kolejnych jest w toku), 1 sprawę przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), zgłoszenie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.
 
W związku z powyższym w okresie 15 grudnia 2015r. – 11 stycznia 2016r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 20 kar pieniężnych na łączną sumę 25 000 zł, nałożenie 9 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 34 mandaty na łączną kwotę 7 700 zł;
  • 1 sprawę przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydano 5 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 9 kolejnych jest w toku;
  • zgłoszenie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!