Program „Zero tolerancji” (27.10-23.11.2015)

W dniach 27 października – 23 listopada 2015 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 315 kontroli w rzeźniach, 599 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 39 w chłodniach składowych, 251 w punktach skupu zwierząt, 234 u pośredników w handlu zwierzętami, 437 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 931 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2806 kontroli.

Program „Zero tolerancji” (27.10-23.11.2015)

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 27 października – 23 listopada 2015r. kontroli ujawniono 20 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji, składowania i sprzedaży środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupu zwierząt i ich wprowadzania do obrotu. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 27 października – 23 listopada 2015 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 31 kar pieniężnych na łączną sumę 8 250 zł, (nałożenie 3 kolejnych jest w toku), 8 spraw przekazano do organów ścigania.
 

W związku z powyższym w okresie 27 października – 23 listopada 2015r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 45 kar pieniężnych na łączną sumę 41 250 zł, nałożenie 14 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 56 mandatów na łączną kwotę 9 000 zł;
  • 9 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydano 6 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 7 kolejnych jest w toku;
  • 1 sprawę przekazano właściwemu terenowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;
  • w przypadku 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!