Program „Zero tolerancji” (7.06-4.07.2016)

W dniach 7 czerwca – 4 lipca 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 379 kontroli w rzeźniach, 652 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 46 w chłodniach składowych, 253 w punktach skupu zwierząt, 192 u pośredników w handlu zwierzętami, 472 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 1000 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 994 kontrole.

Program „Zero tolerancji” (7.06-4.07.2016)

Program „Zero tolerancji”

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 7 czerwca – 4 lipca 2016r. kontroli ujawniono 25 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji, składowania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 7 czerwca – 4 lipca 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 12 kar pieniężnych na łączną sumę 20 600 zł (nałożenie 10 kolejnych jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie 3 kolejnych jest w toku).
 

W związku z powyższym w okresie 7 czerwca – 4 lipca 2016r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 25 kar pieniężnych na łączną sumę 57 101 zł, nałożenie 22 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 50 mandatów na łączną kwotę 9 950 zł;
  • 3 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie 3 kolejnych jest w toku;
  • wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 11 kolejnych jest w toku;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;
  • 2 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!