Przemieszczanie zwierząt domowych z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących: psów, kotów i fretek ulegną zmianie po 1 stycznia 2021 r. Z uwagi na zakończenie aktualnie obowiązującego okresu przejściowego, Wielka Brytania stanie się państwem trzecim (nienależącym do UE).

Przemieszczanie zwierząt domowych z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej
Jest to nowa wersja treści opublikowanej pierwotnie 25 września 2020 r. pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Przemieszczanie-zwierzat-domowych-z-Wielkiej-Brytanii-do-Unii-Europejskiej/idn:1454
 
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2016, Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) będzie wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013 (lista państw trzecich bez wymaganego badania miareczkowania przeciwciał p/wściekliźnie):
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
 
W przypadku niehandlowego przemieszczania w ramach podróży ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE konieczne będzie:
  • prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,
  • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, oraz
  • świadectwo zdrowia (przy każdorazowym wjeździe do UE).
Zwierzęta, które wyjadą z UE na ważnym, należycie wypełnionym unijnym paszporcie, będą mogły powrócić do Unii na podstawie ww. dokumentu (pod warunkiem, że szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane przed opuszczeniem UE będzie nadal ważne). Paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE. Niezbędne będzie świadectwo zdrowia. Wzór dokumentu dostępny pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski
 
Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE będą musiały zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych;
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en
 
* W odniesieniu do Irlandii Północnej planowane jest utrzymane dotychczasowych zasad handlu wewnątrzunijnego oraz przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, ale należy się spodziewać tymczasowych trudności związanych z uruchomieniem procedur kontrolnych na granicy Irlandia Północna, a Wielka Brytania.
 


Tagi:
źródło: