Stwierdzenie 106-108 przypadku wścieklizny u zwierząt w 2021 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u zwierząt, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 14 grudnia br.

Stwierdzenie 106-108 przypadku wścieklizny u zwierząt w 2021 r.
Przypadek wścieklizny nr 2021/106 został stwierdzony w miejscowości Starogród, gmina Siennica, powiat miński, województwo mazowieckie, u padłego kota.

Przypadek wścieklizny nr 2021/107 został stwierdzony w miejscowości Tabor, gmina Celestynów, powiat otwocki, województwo mazowieckie, u padłej kuny.

Przypadek wścieklizny nr 2021/108 został stwierdzony w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, województwo mazowieckie, u padłego lisa.

Zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze w Polsce w 2021 r. (stan na 16.12.2021 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
 
Województwo Powiat Liczba przypadków Gatunki
mazowieckie garwoliński 16 lisy (14), jenot (1)
i kot (1)
kozienicki 2 lis i pies
miński 4 lisy (3) i kot (1)
otwocki 50 lisy (46), kuny (2), sarna (1) i pies (1)
radomski i m. Radom 10 lisy (7) i koty (3)
m. st. Warszawa 16 lisy (13), jenot (1), sarna (1) i kot (1)
wołomiński 2 lis i kot
zwoleński 4 lisy
podkarpackie lubaczowski 1 lis
przemyski 1 żbik
świętokrzyskie sandomierski 1 lis
skarżyski 1 lis
SUMA   108  
 

Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym kolejne u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o szczepienie przeciwko wściekliźnie również kotów.

Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych zoonoz, czyli chorób przenoszących się ze zwierząt na człowieka. Wirus wścieklizny przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia, najczęstszą drogą zakażenia jest pokąsanie. Należy pamiętać o wykonywaniu regularnych szczepień przeciwko wściekliźnie u psów, jak również u kotów (mimo że u kotów nie ma obowiązku szczepień), szczególnie we wskazanych w tabeli powyżej województwach, z uwagi na występowanie choroby.


Tagi:
źródło: