Stwierdzenie 34. przypadku wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu przypadku wścieklizny (nr 34 w 2022 r.), u lisów, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Stwierdzenie 34. przypadku wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

Przypadek wścieklizny nr 2022/34 został stwierdzony 28.07.2022 w miejscowości Warszawa, gmina Warszawa, powiat warszawski, województwo mazowieckie, u lisa
padłego.

Zestawienie dotyczące przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze stwierdzonych w Polsce w 2022 r. (stan na 02.08.2022 r.) znajduje się w poniższej
tabeli.

Województwo

Powiat

Liczba przypadków w 2022 r.

Gatunki

Lubelskie

rycki

2

lisy

Mazowieckie

gostyniński

2

lisy

miński

3

lisy(2) i kot (1)

otwocki

6

lisy (5) i pies (1)

radomski

3

lisy (2) i pies (1)

szydłowiecki

1

lis

m. st. Warszawa

12

lisy

węgrowski

1

borsuk

wołomiński

1

lis

Świętokrzyskie

starachowicki

2

lisy

skarżyski

1

lis

SUMA

 

34

 

 

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o szczepienie przeciwko wściekliźnie również kotów.Tagi:
źródło: