Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Holandii oraz podtypu H5 w Wielkiej Brytanii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że otrzymał informację o wykryciu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywane były kury nieśne, zlokalizowanym w miejscowości Hekendorp, w prowincji Utrecht na terytorium Holandii.

Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Holandii oraz podtypu H5 w Wielkiej Brytanii

Ptasia grypa w Holandii i Wielkiej Brytanii

O wykryciu wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w gospodarstwie, w którym utrzymywane były kaczki hodowlane, zlokalizowanym w hrabstwie North Yorkshire w Wielkiej Brytanii poinformowała również Komisja Europejska poinformowała

Władze weterynaryjne Holandii oraz Wielkiej Brytanii wdrożyły działania zgodne z przepisami dyrektywy 2005/94/WE, w tym dokonano likwidacji drobiu w zakażonych fermach oraz ustanowiono obszary zapowietrzone (3 km) oraz zagrożone (10 km) od ognisk choroby.

Wirus wysoce zjadliwej grypy podtypu H5N8 wykryty na terytorium Holandii, jak również prawdopodobnie wirus stwierdzony na terytorium Wielkiej Brytanii (badania są w toku) są tożsame z wirusem wykrytym w stadzie indyków w Niemczech na początku listopada br.

Na obecnym etapie dochodzenia epizootiologicznego nie wyklucza się przeniesienia wirusa przez ptaki wędrowne.

Na podstawie analizy opracowanej przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), przypadki zakażenia zwierząt wirusem grypy ptaków podtypu H5N8 stwierdzane są w południowo-wschodniej Azji od 2010 r., natomiast zakażenie tym wirusem w stadzie indyków w Niemczech jest pierwszym takim przypadkiem wykrytym w Europie. Nigdy nie stwierdzono zakażenia ludzi tym wirusem, nawet w państwach, w których wirus występował u zwierząt. Zgodnie z opinią ECDC zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z wystąpieniem wirusa grypy ptaków podtypu H5N8 jest bardzo niskie, a ryzyko zakażenia odzwierzęcego w państwach Unii Europejskiej jest uznawane za ekstremalnie niskie.

Jednocześnie, nie ma podstaw do uznania, by możliwe było zakażenie ludzi w drodze konsumpcji mięsa i produktów drobiowych poddanych obróbce termicznej (m.in. jaj), z uwagi na bardzo dużą wrażliwość na wysoką temperaturę wirusów grypy ptaków.

Jednakże, osoby mające bezpośredni kontakt z podejrzanym o zakażenie i zakażonym drobiem lub zwłokami takich ptaków, powinny stosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. stosowanie odzieży ochronnej) i informować służbę zdrowia, jeśli zaobserwują u siebie jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia wskazujące na chorobę grypopodobną.

W związku z powyższą sytuacją epizootyczną, GłównyLekarz Weterynarii polecił terenowym jednostkom Inspekcji Weterynaryjnej wzmocnienie nadzoru nad gospodarstwami, w których utrzymywany jest drób w kraju, a także dokonanie pilnego przeglądu procedur i niezbędnego sprzętu na wypadek konieczności podjęcia działań w przypadku ewentualnego pojawienia się choroby na terytorium Polski.Tagi:
źródło: