W sprawie przetwarzania mięsa ze stref zagrożonych ASF

Tylko zdrowe i przebadane zwierzęta mogą być poddawane ubojowi w rzeźni, a ich mięso przeznaczone do spożycia przez ludzi.

W sprawie przetwarzania mięsa ze stref zagrożonych ASF
Świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie podlegają ubojowi w rzeźni tylko zabiciu na terenie gospodarstwa, a ich zwłoki podlegają zniszczeniu lub unieszkodliwieniu zgodnie z odpowiednimi przepisami i nie stanowią surowca do produkcji żywności. Takie działanie gwarantuje bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich konsumentów, jak również zapobiega rozprzestrzenianiu się tej choroby.
 
Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242, z późn. zm.) produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być wytwarzane i wprowadzane na rynek, jeżeli zostały pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt, lub są zwierzętami, które spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 
Niezależnie od powyższego, przepisy unijne oraz przepisy krajowe wprowadzające je dopuszczają produkcję i wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt (w tym ASF), pod warunkiem że produkty te nie pochodzą z gospodarstwa, w którym podejrzewa się lub stwierdzono tę chorobę oraz przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek zostały spełnione określone wymagania.


Tagi:
źródło: