W sprawie rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

W sprawie rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r.
W związku z doniesieniami niektórych mediów dotyczących wejścia w życie  „rewolucyjnych zmian” po publikacji 15 kwietnia br.  rozporządzenia  Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wbrew doniesieniom medialnym nowe przepisy UE wprowadzają kilka ułatwień jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wymagań weterynaryjnych.
 
Do najważniejszych zmian należą:
 
- rezygnacja z obligatoryjnych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej,
 
- brak konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego świnie przemieszczane mają  być poza obszar stwierdzania ognisk ASF u świń,
 
- w przyszłości możliwość z rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 h przed wysyłką z gospodarstwa.
 
Wymagania weterynaryjne wprowadzone w nowym rozporządzeniu KE oparte są na już istniejących zasadach bioasekuracji poza 2 nowymi elementami.
 
Po pierwsze konieczność ogrodzenia minimum budynków, gdzie utrzymywane są świnie, przechowywana jest pasza i ściółka.
 
Po drugie  posiadanie tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” , zawierającego opis podstawowych czynności jakie podejmuje  się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF.
 
Plan ten zawiera znane już wymagania jak konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich, jak i nowe w brzmieniu ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz  strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie  mogą przychodzić goście z zewnątrz.
 
Główny Lekarz Weterynarii  współpracuje ze związkami reprezentującymi hodowców świń oraz przetwórców mięsa wieprzowego, skupionymi wokół „Branżowego Porozumienia  ds. Walki z ASF” w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących wdrożenia 2 nowych wymogów.
 
Nie przewiduje się nagłej egzekucji ww. nowych zasad
 
Ponadto zostały opracowane wzory dokumentów, pomocne  we wdrażaniu nowych norm w szczególności  dla mniejszych hodowców świń jak i lekarzy weterynarii.
 
Obecnie w celu zachowania gwarancji bezpieczeństwa epizootycznego w handlu, przy przemieszczaniu świń w dalszym ciągu obowiązują zasady stosowane przed publikacją  rozporządzenia Komisji.


Tagi:
źródło: