Zawieszenie eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego do Królestwa Arabii Saudyjskiej

Służby weterynaryjne Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziły czasowy zakaz importu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego z Polski.

Zawieszenie eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego do Królestwa Arabii Saudyjskiej
Główny Inspektorat Weterynarii prowadzi prace nad zniesieniem wyżej wymienionych ograniczeń. Zakłady zatwierdzone do eksportu na rynek Królestwa Arabii Saudyjskiej, jak również ubiegające się o nabycie uprawnień eksportowych na ww. rynek, zobowiązane są do przekazania stronie saudyjskiej wypełnionego i podpisanego dokumentu pt. „Samokontrola zakładu zagranicznego” dostępnego na stronie internetowej GIW pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/arabia-saudyjska.
 
Zaktualizowany przez stronę saudyjską wykaz zatwierdzonych zakładów, na które Królestwo Arabii Saudyjskiej nałożyło czasowe restrykcje w imporcie jest dostępny na stronie GIW pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/arabia-saudyjska.


Tagi:
źródło: