Zbigniew Babalski Pełnomocnikiem ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa [video]

Zbigniew Babalski został powołany na stanowisko Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowa instytucja zacznie funkcjonować 1 września 2017 r.

Zbigniew Babalski Pełnomocnikiem ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa [video]
Więcej materiałów video znajdziesz na kanale "telewizja rolnicza"
- Zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa podpisałem dziś Zarządzenie o powołaniu Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którym został sekretarz stanu Zbigniew Babalski – poinformował dziś minister Krzysztof Jurgiel.

- 1 września 2017 roku zostaną zniesione: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych – przypomniał nowo powołany Pełnomocnik.

Sekretarz stanu odpowiedzialny za zorganizowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zwrócił uwagę, że już funkcjonuje pięć zespołów, w pracach których biorą udział przedstawiciele ARR, ANR, ARiMR oraz MRiRW.

- Podstawowym celem powołania KOWR jest utworzenie jednej agencji płatniczej i jednej instytucji prorozwojowej – podkreślił.

- Trwają intensywne prace w ramach pięciu zespołów: finansowego, prawnego, organizacyjnego, kadrowego i informatycznego – poinformował sekretarz stanu.

Według ministra Krzysztofa Jurgiela głównymi obszarami działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nadzór nad spółkami SP, analizowanie poszczególnych rynków rolnych, urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a w przyszłości także zagadnienia związane z doradztwem rolniczym.
 


Tagi:
źródło: