Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 2018-02-02

  Rolnictwo w Polsce stawia na innowacje

  Utworzenie sieci gazowych i biogazowni na terenach wiejskich, wsparcie dla OZE i produkcji biogazu rolniczego jako źródła energii odnawialnej – to jedne z najważniejszych projektów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w obrębie innowacyjności. Ośrodek utworzył również dwa konsorcja, których zadaniem jest wsparcie dla wyprodukowanego w Polsce materiału siewnego...

 • 2017-09-01

  KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 1 września ruszył

  1 września 2017 roku rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jednocześnie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Witold Strobel na czele KOWR.

 • 2017-03-27

  Zbigniew Babalski Pełnomocnikiem ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa [video]

  Zbigniew Babalski został powołany na stanowisko Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowa instytucja zacznie funkcjonować 1 września 2017 r.

 • 2017-03-21

  Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa podpisana przez Prezydenta

  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał 20 marca 2017 roku dwie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Określają one zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będącego państwową osobą prawną i instytucją wykonawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Krajowy Ośrodek będzie złożony z biura Krajowego Ośrodka...

 • 2017-01-19

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamiast ARR i ANR

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.