Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 2022-12-30

  Informacja dla plantatorów winorośli i producentów wina

  W dniu 15 stycznia 2023 r. upływa termin składania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa deklaracji dotyczących rynku wina.

 • 2022-09-07

  Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż każdy producent wina, który zamierza wyrabiać wino lub moszcz winogronowy z winogron w danym roku winiarskim, zobowiązany jest złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR Informację o zamiarze wyrobu wina, na dany rok winiarski.

 • 2022-06-17

  Informacja dla nabywców surowca tytoniowego

  Pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o których mowa w art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zobowiązani są przekazywać do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, Dyrektorowi Generalnemu KOWR, informację o nabyciu surowca tytoniowego pochodzącego ze zbiorów z poprzedniego roku albo informację o...

 • 2022-01-04

  Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

  W dniu 15 stycznia 2022 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

 • 2021-04-27

  Pożyczki dla rolników

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż nadal posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 • 2021-04-21

  Informacje dla producentów surowca tytoniowego

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.

 • 2021-04-01

  Krajowy rynek jaj konsumpcyjnych

  Polska jest dużym unijnym producentem jaj kurzych. Skala produkcji jaj plasuje nasz kraj na pozycji szóstego producenta na rynku Unii Europejskiej z 9% udziałem w unijnej produkcji.

 • 2021-01-22

  Nowy formularz dla podmiotów skupujących mleko

  KOWR informuje, że od 1 lutego 2021 r. pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie obowiązywać będzie nowy wzór formularza „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” w wersji 4.0.

 • 2021-01-10

  Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

  W dniu 15 stycznia 2021 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 4.

 • 2020-11-02

  Restrukturyzacja zadłużeń – KOWR zakończył 7 postępowań

  rolnictwoWg stanu na dzień 28.09.2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył postępowanie, przejął nieruchomości rolne i uregulował zaległe zobowiązania podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, na podstawie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne w siedmiu przypadkach. Kwota spłaconego przez KOWR długu wyniosła ogółem 6.406...

 • 2020-10-28

  Żywiec, mięso i jego przetwory głównym towarem eksportowym

  W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały żywiec, mięso i jego przetwory.

 • 2020-10-28

  UE głównym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych

  W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głównie na rynek unijny.

 • 2020-10-27

  Dobre wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych

  W okresie ośmiu miesięcy 2020 r. zaobserwowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski.
KOWR