| Autor: kkj6

Spotkanie w sprawie kryteriów zrównoważonego rozwoju surowców rolnych na cele biopaliwowe

20 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce spotkanie w celu omówienia możliwych do przedsięwzięcia działań, które umożliwią – pomimo braku w Polsce implementacji przepisów Dyrektywy 2009/28/WE – sprzedaż z tegorocznych zbiorów polskiego rzepaku i wyprodukowanego zeń oleju na cele energetyczne do Niemiec, gdzie terminowo transponowano dyrektywę obligującą wykorzystanie surowców rolnych do produkcji biopaliw wytworzonych w sposób zrównoważony.

Spotkanie w sprawie kryteriów zrównoważonego rozwoju surowców rolnych na cele biopaliwowe

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Koalicji Na Rzecz Biopaliw tj. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw.

Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw obecnemu problemowi jest opracowanie do czasu stworzenia oficjalnego krajowego systemu wyliczeń rzeczywistej emisji gazów cieplarnianych na poziomie gospodarstwa rolnego tzw. systemu dobrowolnego, który byłby rozwiązaniem przejściowym. Pozostałe części łańcucha produkcyjnego biopaliw, ze względu na możliwość przeprowadzenia certyfikacji zakładów przetwórczych w systemie RedCert czy ISCC, nie stanowią problemu. Dlatego też Polskie Stowarzyszenia Producentów Oleju zdecydowało się na przeprowadzenie własnych analiz rzeczywistej emisji na podstawie wypełnianych przez producentów rolnych ankiet zbierających informacje dotyczące przeprowadzonych zabiegów agrotechnicznych i poziomu zużycia poszczególnych środków do produkcji.


Po zebraniu odpowiedniej liczby ankiet i analizie otrzymanych w ten sposób danych informacja o rzeczywistej emisji stanowiła by składnik do wyliczania całkowitej emisji gazów cieplarnianych w produkcji biopaliw jako wartość standardowa dla wszystkich polskich rolników sprzedających swoje surowce na cele paliwowe. Tym samym wytwórcy biokomponentów nie musieliby zbierać i samemu analizować dane od każdego z producentów rolnych, od których kupują ziarno, co w przypadku dużych jednostek byłoby niezwykle trudne ze względu na liczbę realizowanych w ciągu całego roku dostaw surowca.


Uczestnicy spotkania poparli inicjatywę oraz zgodnie uznali, że konieczne jest zoptymalizowanie czasowe prac przy określaniu tymczasowych współczynników redukcji dla regionów oraz ich formalnego uznania przez KE tak, aby rzepak z tegorocznych żniw uznawany był jako spełniający kryteria zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele resortów rolnictwa i gospodarki zadeklarowali swoją pomoc w zakresie spełnienia wymagań formalnych względem procedur uzyskania zgody Komisji Europejskiej na tego rodzaju rozwiązanie.


Źródło: http://www.kib.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!