| Autor: mikolaj

ARiMR zaprasza banki do zawierania umów na udzielanie kredytów preferencyjnych

Jednym z zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest pomaganie rolnikom w spłacie kredytów preferencyjnych inwestycyjnych i klęskowych. Pomoc ta polega na regulowaniu za rolników części należnych bankowi odsetek lub na spłacaniu za nich części kapitału takich kredytów.

ARiMR zaprasza banki do zawierania umów na udzielanie kredytów preferencyjnych

Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR

W związku z tym, że zmieniło się rozporządzenie dotyczące zakresu i realizacji niektórych zadań ARiMR, w tym m.in. zasad udzielania rolnikom pomocy w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych, konieczne jest zawarcie z bankami nowych umów dotyczących takiego wsparcia. Agencja zaprasza banki do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i zachęca do zawierania stosownych umów z ARiMR.

Poniżej informacje w spawie zmian w zasadach udzielania kredytów inwestycyjnych i klęskowych.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 27 stycznia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187), które przewiduje m.in. stosowanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na:

  1. realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, w rybactwie śródlądowym,
  2. tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych przez młodych rolników,
  3. wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Powyższa pomoc będzie realizowana w formie:

  • dopłat do oprocentowania kredytów,
  • częściowej spłaty kapitału kredytów.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: