| Autor: mikolaj

ARiMR zaprasza banki do zawierania umów na udzielanie kredytów preferencyjnych

Jednym z zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest pomaganie rolnikom w spłacie kredytów preferencyjnych inwestycyjnych i klęskowych. Pomoc ta polega na regulowaniu za rolników części należnych bankowi odsetek lub na spłacaniu za nich części kapitału takich kredytów.

ARiMR zaprasza banki do zawierania umów na udzielanie kredytów preferencyjnych

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów polega na spłacaniu przez Agencję części oprocentowania należnego bankowi od kredytu udzielonego zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia RM. W przypadku kredytów z częściową spłatą kapitału Agencja stosuje pomoc w wysokości do 60% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż równowartość w złotych 70 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy.


Zgodnie z przepisami określonymi w § 7 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia, Agencja może zawierać umowy z bankami, których kapitał własny jest nie mniejszy niż minimum kapitału własnego wymaganego przy tworzeniu nowego banku oraz prowadzącymi działalność na obszarze co najmniej 3 województw, z tym, że kryterium prowadzenia działalności na obszarze co najmniej 3 województw nie stosuje się do banków zrzeszających i banków spółdzielczych zrzeszonych z bankami zrzeszającymi na zasadach określonych w przepisach o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach spółdzielczych.

Agencja informuje ponadto, że przy wyborze współpracujących banków, poza kryteriami określonymi w § 7 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia, będzie kierować się oceną możliwości obsługi informatycznej kredytów preferencyjnych oraz zaproponowanymi warunkami wpływającymi na koszt kredytów, tj:

  • wysokością oprocentowania kredytów z dopłatami do oprocentowania,
  • wysokością opłat i prowizji na rzecz banku.

Mając na uwadze powyższe, Agencja zaprasza wszystkie Banki zainteresowane kredytowaniem ww. przedsięwzięć z zakresu rolnictwa, rybactwa i przetwórstwa o kontakt:

  1. Pani Beata Andrzejewska - Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego tel. 22-318-48-50, Beata.Andrzejewska@arimr.gov.pl
  2. Pan Lech Urban - Naczelnik Wydziału Umów i Zasad do Kredytów, DWK tel. 22-318-48-29, Lech.Urban@arimr.gov.pl


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!