AKTUALIZACJA:
| Autor: redakcja1

Klienci Concordii mogą już ubezpieczyć uprawy

15 marca 2021 r. Concordia Polska Grupa Generali rozpoczyna proces odnowień ubezpieczeń upraw. Z oferty będą mogli skorzystać klienci, którzy w minionym roku wiosną lub jesienią zabezpieczyli swoje uprawy w Concordii.

Klienci Concordii mogą już ubezpieczyć uprawy
Oferta wznowienia dostępna będzie u tego samego pośrednika, u którego polisa była zakupiona w zeszłym roku. Nowi klienci dostęp do oferty ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa uzyskają już na początku kwietnia.
 
Dofinansowanie z budżetu państwa, sięgające do 65 proc. składki, jest przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 
– Concordia od ponad 20 lat ubezpiecza rolników i jest ich partnerem w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Dlatego już teraz rozpoczynamy proces odnowień polis dla naszych klientów – mówi Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska Grupa Generali.
 
Co można ubezpieczyć?
 
W sezonie wiosennym w Concordii Polska Grupa Generali ochroną można objąć zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców.
 
Rolnicy będą mogli ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybierać spośród pakietów ubezpieczeń:
  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.
Także uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Concordii Polska Grupa Generali objąć ochroną od ryzyka gradu. Co najważniejsze odpowiedzialność ma miejsce zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie.
 
W tym roku Concordia Polska Grupa Generali przygotowała wiele nowości:
 
Klauzulę szczególną nr 1.3, która rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.
 
Nowością w Concordii Polska Grupa Generali jest w tym roku możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Polisa chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru udostępnione zostały 3 warianty w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.
 
Concordia Polska Grupa Generali w tym sezonie wprowadza nową ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), która obejmuje cały świat i jest dostępna na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. Obowiązuje przez całą dobę, w pracy, jak i poza nią, w życiu prywatnym. Nie ma potrzeby zawierania w tym celu dodatkowej umowy.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: