| Autor: redakcja1

Handel kukurydzą

Zbiory kukurydzy w Polsce na ogół przekraczają zapotrzebowanie rynku wewnętrznego, co umożliwia eksport nadwyżek tego zboża na rynki zagraniczne.

Handel kukurydzą
Polska od sezonu 2016/2017 eksportowała po około 1–1,4 mln ton ziarna kukurydzy. W sezonie 2020/2021 kontyngent wysyłki kukurydzy był rekordowy osiągając ponad 1,9 mln ton. Przychody z wywozu tego zboża osiągnęły poziom 395 mln EUR, czyli wyższy o 47% niż sezonie 2019/2020.

W okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, kukurydzę z Polski dostarczano głównie do krajów Unii Europejskiej – 89% eksportu tego ziarna.

Największym odbiorcą ziarna kukurydzy były Niemcy z 1,1 mln ton i 55% kontyngentu wywozu tego ziarna. Znacznie mniejsze ilości tego zboża wysyłano do Niderlandów - 416 tys. ton i 21% wolumenu eksportu i Danii - 95 tys. ton i 5%, a poza UE do Wielkiej Brytanii - 170 tys. ton i 9%.

Import kukurydzy na ogół nie przekracza 0,5 mln ton. W sezonie 2020/2021 przywóz ziarna kukurydzy był nieznaczny i wyniósł 348 tys. ton względem 337 tys. ton w poprzednim sezonie. Wydatki poniesione na zakup ziarna kukurydzy były wyższe o 12% niż w sezonie 2019/2020 osiągając 167 mln EUR. Saldo wolumenu handlu zagranicznego kukurydzą było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 1,6 mln ton względem 1,1 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 228 mln EUR i było wyższe o 90%.


Tagi:
źródło: