handel kukurydzą i strony powiązane

 • 2020-06-18

  Amerykanie podnieśli prognozę produkcji kukurydzy w nowym sezonie

  Zboża

  Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) w raporcie z 11-czerwca dokonał kolejnej korekty w górę prognozy światowej produkcji kukurydzy w sezonie 2020/21.

 • 2020-05-18

  USDA prognozuje rekordowe zbiory kukurydzy na świecie i odbudowę zapasów tego zboża

  Zboża

  Najnowsze dane pokazują mniejsze zużycie kukurydzy na produkcję bioetanolu (głównie w USA) i symboliczny spadek zużycia paszowego w skali globalnej (mimo wzrostu w USA).

 • 2017-04-27

  Ukraina największym dostawcą pszenicy i kukurydzy do UE

  Zboża

  W tygodniu 11-18.04.2017 wyeksportowano poza UE 364 tys. ton pszenicy miękkiej, 14 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 22 tys. ton durum, 69 tys. ton jęczmienia, 25 tys. ton słodu oraz 8 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy eksport zbóż poza UE osiągnął poziom 30,055 mln ton i jest o 23,0% mniejszy niż w analogicznym okresie w sezonie 2015/16.

 • 2017-03-25

  Dynamicznie rośnie eksport pszenicy i kukurydzy z Polski

  Zboża

  W bieżącym sezonie silnie rośnie eksport pszenicy, ale jeszcze wyższe dynamiki wzrostu osiągnęła kukurydza. Jak wynika z analizy danych Ministerstwa Finansów (za: Sparks Polska) w okresie od lipca 2016 r. do stycznia 2017 r. za granicę sprzedano 2,57 mln t polskiej pszenicy, czyli o około 0,92 mln t (56%) więcej niż porównywalnym okresie w sezonie 2016/17.

 • 2015-03-30

  Niższy eksport kukurydzy z Polski

  Zboża

  Podczas gdy w tym sezonie eksport pszenicy z naszego kraju ustanawia kolejne rekordy, sprzedaż zagraniczna kukurydzy jest nieznaczna - podaje Bank BGŻ.

 • 2014-07-18

  Długoterminowe trendy w światowym imporcie kukurydzy

  Zboża

  W ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększył się istotnie handel kukurydzą. Podczas gdy w latach 2001-2004 jego wartość wyniosła 75 mln ton, to już w sezonach 2011/2012-2013/2014 ukształtowała się na poziomie 106 mln ton, co oznacza wzrost o 41% - zauważa Bank BGŻ.

 • 2014-06-25

  Trendy w światowym eksporcie kukurydzy

  Zboża

  W wyniku polityki wspierania produkcji biopaliw Stany Zjednoczone w ciągu ostatniej dekady utraciły sporą część udziału w globalnym eksporcie kukurydzy. W tym samym czasie bardzo wyraźnie rosło znaczenie Brazylii, Ukrainy oraz Rosji - informuje Bank BGŻ.