| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja kukurydzy

Tegoroczne warunki pogodowe nie sprzyjały na ogół dynamicznemu wzrostowi i rozwojowi roślin kukurydzy.

Krajowa produkcja kukurydzy
Niskie temperatury powietrza w kwietniu i w maju spowodowały, że siewy kukurydzy były opóźnione, a wschody roślin wydłużone w czasie i nierównomierne. Warunki wzrostu i rozwoju roślin kukurydzy w następnych miesiącach były regionalnie zróżnicowane.

W wielu rejonach kraju, a szczególnie w środkowo-północnej części wystąpiło spore przesuszenie gleby powodujące niepełne zaziarnienie kolb, a także podsychanie roślin, zwłaszcza na glebach lżejszych. W rejonach kraju, głównie w południowej części, gdzie opady były bardziej regularne, warunki wegetacji kukurydzy były sprzyjające. Rośliny osiągnęły właściwą masę i wysokość, a kolby były dobrze wypełnione ziarnem. Plonowanie roślin będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. Zbiór kukurydzy na ziarno rozpoczęto w październiku, a powszechnie prowadzono w listopadzie. Nieznaczna część plantacji pozostaje jeszcze niezebrana. Plonowanie roślin z plantacji pozostawionych na późniejszy zbiór będzie mniejsze, a zebrane ziarno gorszej jakości.

Ocenia się, że obszar uprawy kukurydzy na ziarno zwiększył się w porównaniu z zeszłorocznym o 5% i wyniosła ok. 1,3 mln ha. Szacuje się, że plony kukurydzy na ziarno wyniosą 72,9 dt/ha i będą wyższe od ubiegłorocznych o 3%. Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno oceniono na ok. 9,2 mln t, czyli więcej o 8% od ubiegłorocznych. Szacuje się, że areał kukurydzy uprawianej na zielonkę jest niższy od zeszłorocznego o ok. 4% i wynosi ponad 0,6 mln ha. Zbiory kukurydzy na zielonkę ocenia się na ok. 28,5 mln t, tj. o 6% mniej od uzyskanych w 2022 r.


Tagi:
źródło: