| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja kukurydzy

W Polsce kukurydzę zaczęto uprawiać stosunkowo niedawno. Pod koniec lat 90. dwudziestego wieku powierzchnia zasiewów kukurydzy wynosiła około 100 tys. ha.

Krajowa produkcja kukurydzy
Po akcesji Polski do UE odnotowano zwyżkę popularności uprawy kukurydzy, co związane było z wprowadzeniem do użytku wydajniejszych odmian dostosowanych do warunków klimatycznych panujących w naszym kraju.

W Polsce w ostatnich siedmiu latach (2013–2019) areał uprawy i zbiory kukurydzy były znacząco wyższe niż w latach wcześniejszych. Przeciętna powierzchnia w tym okresie kształtowała się w granicy 0,6–0,7 mln ha, a zbiory wynosiły 4 mln ton. W 2020 r. obszar uprawy kukurydzy na ziarno zwiększył się do 0,9 mln ha, co przy dobrych średnich plonach, umożliwiło zebranie 6,8 mln ton tego zboża.

Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim - 20% powierzchni zasiewów w 2020 r., kujawsko-pomorskim - 14%, mazowieckim - 11% i dolnośląskim - 10%. Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kukurydzą, czyli łącznie na kiszonkę i na ziarno w 2021 r. obsiano 1,7 mln ha, a zatem więcej o 21% niż w 2020 r. Powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno w 2021 r. wyniosła blisko 1 mln ha i była o 5,5% wyższa niż przed rokiem, co przełożyło się na znaczący wzrost zbiorów. GUS ocenił, że zbiory kukurydzy w 2021 r. były rekordowe, kształtując się na poziomie 7,5 mln ton w odniesieniu do 6,8 mln ton w 2020 r.


Tagi:
źródło: