| Autor: redakcja1

Światowa produkcja kukurydzy

Prognozy USDA opublikowane w styczniu 2023 r. wskazują, że globalna produkcja kukurydzy w sezonie 2022/2023 ukształtuje się na poziomie 1 156 mln ton wobec 1 215 mln ton sezon wcześniej, co daje spadek o 5%.

Światowa produkcja kukurydzy
Spośród liczących się producentów obniżka zbiorów kukurydzy przewidywana jest w Ukrainie, gdzie produkcja zmaleje o 36% do 27 mln ton, w UE o 24% do 54 mln ton, w USA o 9% do 349 mln ton. Większe zbiory kukurydzy szacowane są głównie w Brazylii o 8% do 125 mln ton, Argentynie o 5% do 52 tys. ton, RPA o 4% do 17 mln ton i Chinach o 2% do 277 mln ton.

Według Komisji Europejskiej w 2022 r. zbiory kukurydzy w UE-27 mogą ukształtować się w granicy 52 mln ton, tj. o 29% niższej niż w 2021 r. W 2022 r. Polska stała się drugim producentem kukurydzy w Unii Europejskiej, czyli po Francji, z przewidywanym 17% udziałem w unijnej produkcji.

Spośród liczących się producentów kukurydzy w UE największe zniżki zbiorów wystąpiły m.in. na Węgrzech o 57% do 2,8 mln ton, w Rumunii o 50% do 7,5 mln ton, we Francji o 29% do 11 mln ton, w Bułgarii o 26% do 2,5 mln ton oraz w Niemczech o 19% do 3,6 mln ton. Większe zbiory kukurydzy odnotowano przede wszystkim w Polsce. Według szacunków GUS z grudnia 2022 r. areał zasiewów kukurydzy na ziarno w 2022 r. wyniosła blisko 1,2 mln ha, a zatem więcej o 18,6% niż przed rokiem, co przełożyło się na rekordowe zbiory. GUS szacuje, że zbiory tego zboża ukształtowały się na poziomie około 8,3 mln ton wobec 7,5 mln ton przed rokiem.


 


Tagi:
źródło: